top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Jsem správcem vašich osobních údajů a určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašuji, že při zpracování osobních údajů dodržuji platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR.

 • Zpracovávám pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.

 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádám.

 • Respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

 • Osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. 

 

Důvody pro zpracování osobní údajů

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy

  • Osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání podkladů, dodání služby apod.).

 • Vedení účetnictví

  • Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing – zasílání e-mailových zpráv

  • Osobní údaje zákazníka (e-mail, jméno, na co zákazník kliká v e-mailu a kdy je nejčastěji e-maily otevírá) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • Pokud není příjemce e-mailů zákazníkem, zasílám e-maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním e-mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Fotografická a video dokumentace, reference

  • Pouze na základě souhlasu zákazníka mohu použít jeho fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než bude udělený souhlas odvolán (prostřednictvím kontaktních údajů).

 • Analýza a vylepšení webových stránek

  • Moje webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.  

 

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.

 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

 • Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

 

​Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás eviduji, kontaktujte mne (viz kontaktní informace).

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem bezpečnostní opatření, abych zamezila zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Wix.com, Inc. 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 • Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, Praha - Lhotka, 142 00.

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Kontaktní údaje:

Petra Kopecká Mottlová
Dolní Stakory 114, 293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
Webová stránka: https://www.petrakopecka.cz
E-mail: interiery@petrakopecka.cz

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 24.2. 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.  

ZÁSADY COOKIES

 

Moje webové stránky https://www.petrakopecka.cz (dále jen „Web“) používají soubory Cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie dále označovány jako „Cookies“). Cookies na Web také vkládají třetí strany, jejichž služby využívám.

 

Soubor cookie je malý soubor, který je, při prohlížení Webu, uložen internetovým prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiné zařízení. Informace uložené v tomto souboru mohou být využity Webem nebo i třetí stranou během následné návštěvy Webu.

 

Typy Cookies využívané na Webu

 

 • Technické (funkční) soubory Cookies

Tyto Cookies zajišťují, že Web funguje správně. Jde především o váš pohyb na Webu, například využití tlačítka zpět. Umístěním funkčních souborů Cookies vám usnadňuji návštěvu Webu. Tyto Cookies můžeme používat bez vašeho souhlasu.

 

 • Statistické (analytické) Cookies

Tyto Cookies využívám pro sledování návštěvnosti a podobných statistik. Na základě těchto statistik mohu Web lépe přizpůsobit a vylepšovat. Tyto Cookies můžete zakázat kliknutím na tlačítko ODMÍTÁM VŠE na cookies liště nebo v NASTAVENÍ COOKIES (možnost nastavení je kdykoliv v pravém dolním rohu Webu).

 

 • Marketingové (reklamní) Cookies

Cookies k tzv. remarketingu, jedná se o poskytování vašich údajů jiným webovým stránkám. Tyto Cookies můžete zakázat kliknutím na tlačítko ODMÍTÁM VŠE na cookies liště nebo v NASTAVENÍ COOKIES (možnost nastavení je kdykoliv v pravém dolním rohu Webu).

 

 • Preferenční Cookies

Cookies, které přizpůsobují Web konkrétnímu zákazníkovi. Tyto cookies si pamatují, jaké nastavení jste na stránce udělali. Tyto Cookies můžete zakázat kliknutím na tlačítko ODMÍTÁM VŠE na cookies liště nebo v NASTAVENÍ COOKIES (možnost nastavení je kdykoliv v pravém dolním rohu Webu).

 

 • Aktuálně využívané Cookies

Aktuálně využívané Cookies lze kdykoliv zjistit zadáním plné adresy Webu https://www.petrakopecka.cz do vyhledávacího okna na stránkách https://www.cookieserve.com.

Cookies lišta

 

Cookies lišta

Při návštěvě Webu, vám bude zobrazena tzv. Cookies lišta (vyskakovací okno ve spodní části webu) s možností přijmout všechna Cookies (tlačítko PŘIJMOUT VŠE), odmítnout všechna Cookies (tlačítko ODMÍTNOUT VŠE) nebo nastavit, která Cookies chcete povolit (tlačítko NASTAVENÍ COOKIES). Pokud v okně NASTAVENÍ COOKIES kliknete na „Uložit“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů Cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies.

 

 

Povolení/zakázání a odstranění Cookies v internetovém prohlížeči

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory Cookies. Můžete také určit, že některé soubory Cookies nemusí být umístěny. Další informace o těchto a dalších možnostech naleznete v nápovědě vašeho internetového prohlížeče.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že Web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny Cookies. Pokud Cookies ve svém prohlížeči smažete, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte Web.

 

 

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vaše práva týkající se osobních údajů, jsou zpracována na samostatné stránce Zpracování osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

V případě dotazů ohledně zásad týkajících se Cookies a tohoto prohlášení, mne, prosím, kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

 

Petra Kopecká Mottlová

interiery@petrakopecka.cz
www.petrakopecka.cz

 

 

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány dne 24.2. 2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

bottom of page