top of page

Základní informace

 • Služby poskytuji v rámci celé České republiky. Nejčastěji realizuji interiéry v rámci středočeského a libereckého kraje a Prahy, ale realizovala jsem interiéry i v Brně, Starém Hrozenkově, Peci pod Sněžkou, Olomouci, Děčíně či Příbrami. Vzdálenost není omezením a například v případě výstavby lze vše řešit více méně on-line formou (Zoom apod.). 

 • Ideálním časem pro poptání služeb designera je v případě stavby fáze přípravy projektu. V této chvíli je totiž možné do projektu zasáhnout a bez výrazných vícenákladů ho upravit tak, aby byl prostor skutečně funkční. Dalším důvodem je i časová vytíženost designera jinými projekty, může se stát, že čekací lhůta je z důvodu vytíženosti i několik měsíců či rok. Nenechávejte tedy výběr designera na poslední chvíli, ušetříte tak čas, peníze i nemilé překvapení v případě nedostupnosti služeb v potřebném časovém horizontu... 

 • Na základě zkušeností jednoznačně preferuji realizaci interiéru ve spolupráci se svými ověřenými dodavateli (především truhlář, kovovýroba, dodavatelé osvětlení, nábytku, tapetář apod.). Tato forma spolupráce urychluje proces realizace a usnadňuje dosažení výsledku, který byl při tvorbě návrhu zamýšlen. Vzájemně se dobře známe, víme jak kdo z nás funguje, rozumíme svému vizuálnímu a komunikačnímu stylu, známe svoje potřeby. 

 • Realizace projektu s dodavateli klienta je možná (a preferovaná především ve vzdálenějších lokalitách, kde nemám své dodavatele), je však třeba tento fakt komunikovat již v rámci poptávky služeb. Spolupráce a komunikace s (pro mě) neznámou firmou vyžaduje z mé strany mnohem více času než u prověřených dodavatelů. S tím je třeba dopředu počítat a zohlednit tento fakt i při kalkulování potřebné časové dotace pro konkrétní projekt.

 • Neúčastním se výběrových řízení ani soutěží.

Cena služeb

Cena za služby je vždy stanovována individuálně na základě informací o konkrétním projektu a jeho náročnosti.

 

Záleží na mnoha faktorech - dispozici, výšce stropů, složitosti zadání, limitech projektu a prostoru, rozsahu spolupráce nebo na tom, jak moc "to hoří".

Základní částka se odvíjí od objemu m3. K této sumě jsou doplněny další paušální položky - stylotvorba, materiálové a barevné schéma prostor, nákupní seznam či autorský dohled:

 • řešení prostoru a funkcí..................................................................180-280 Kč/m3  (podkroví 200-280 Kč/m3)

 • stylotvorba.................................................................................................5-10.000,- Kč

 • barevné a materiálové schéma................................................5-10.000,- Kč

 • nákupní seznam (za projekt)......................................................1.800,- až 3.800,- Kč

 • autorský dohled....................................................................................880,- Kč/h

Tato autorská odměna je stanovena za kompletní poptávané služby v rámci projektu a vždy je stanoven přesný rozsah poskytovaných služeb. V případě "víceprací" nebo služeb nad rámec dohodnuté spolupráce je vše řešeno individuálně dle konkrétní situace.

Výše uvedené ceny nezahrnují realizaci interiéru. V případě realizace je cena stanovována individuálně dohodou dle náročnosti projektu a rozsahu prací. 

V případě realizace interiéru na klíč je cena vždy stanovena individuálně dle lokality, náročnosti, potřebné časové dotace a rozsahu potřebných prací.

Pro detailní informace se na mne, prosím, obraťte telefonicky nebo e-mailem.

 

Popovídáme si, probereme Vaše představy a očekávání. Na základě informací, které od Vás získám, pak obdržíte Vaši konkrétní cenovou nabídku.

 • Black Facebook Icon
 • Black Pinterest Icon
clen_CDT.png
bottom of page